Faktalänkar


Om Elnätet i Irak 2004-2005:

http://spectrum.ieee.org/energy/fossil-fuels/reengineering-iraq

(IEEE är ett internationellt vetenskapsforum för elektronik och elingenjörer)


Los Alamos National Lab - nationellt forskningscentrum i USA:

http://www.lanl.gov/


Om fördelningen av forskningsmedel i USA - civil och militär sektor. Över hälften av alla forskningspengar är militära:

https://www.scientificamerican.com/article/money-for-science/


Jämställdhet (eller snarare brist på) i akademin - UKÄ:s rapport om kvinnor och män i olika fält i universitetsvärlden i Sverige - det blir bättre men sakta:

http://www.uka.se/download/18.5d85793915901d205f9a852/1487841854015/rapport-2016-10-14-kvinnor-och-man-i-hogskolan.pdf

© Stefan Christiernin 2017